تماس با ما

تهران، خیابان نیاوران، بیـن میدان یاسر و خیابان مژده، شماره ۳۲۹، طبقه دوم غربی،واحد١٢

کدپستی: ٨٣٣۶۵- ١٩٧٩٩

پست الکترونیک: info@titexgroup.com و info@ttexhibition.com

شماره تلفن: ٢٢٣٩٧۵۴٠

آدرس وبسایت: http://ttexhibition.com , http://titexgroup.com